Alamering

Gratis offerte

Alamering

Mobiele surveillance voor horeca, objecten en evenementen

Het geeft een veilig gevoel dat onze mobiele surveillance een oogje in het zeil houdt rond uw locatie. Deze dienst bieden wij zowel in de nacht als overdag aan. Wij controleren uw locatie op de volgende punten:
•    niet afgesloten hekwerken/poorten
•    niet afgesloten ramen en deuren
•    afwijkende verlichting of situaties
•    onbevoegde personen (via legitimatie)

Onze controles worden altijd op verschillende tijden uitgevoerd, op mountainbikes, te voet of per auto. Verdachten houden zich immers vaak eerst langdurig of regelmatig op bij het object waar zij hun slag willen slaan. Met onze surveillance kunnen we dus snel onraad signaleren en inbraak voorkomen.

Protocollen

Base Security treedt op volgens het protocol dat vooraf met de opdrachtgever is afgesproken. Vooraf zal ook het te beveiligen locatie bezocht worden, zodat wij een goed beveiligingsplan kunnen opstellen. Bij een onregelmatigheid waarschuwen wij direct de daarvoor opgegeven persoon of instantie.Base Security is als beveiligingsbedrijf erkend door het Ministerie van Justitie.

Een oplossing op maat voor uw
beveiliginsvraagstuk?